New Ribbon
Slide 1

Renesansni vrt, Villa d'Este

Slide 2

Barokni vrt, Versaj

Slide 3

Mavarski vrt, Alhambra

Slide 4

Japanski vrt

Slide 5

Postmoderna, Martha Schwartz

Slide 6

Park Guelj, Gaudi

Slide 7

Hundertwasser

Example Frame