Izvođenje zelenih površina

Izvođenje radova je sledeći korak nakon projektovanja i to postupak pri kojem ideje prelaze u stvarnost. Neophodno je ispoštovati sva pravila struke kako bi radovi bili najoptimalnije izvedeni. Rad sa živim materijalom – biljkama, čini specifičnost struke i izvođenje mnogo odgovornijim.

Postoji mogućnost da se koriste odrasle sadnice drveća i žbunja, što omogućava da zelena površina veoma brzo u punom sjaju prikaže zamisao projektanta, ali u većini slučajeva treba računati da je biljkama potrebno neko vreme da razrastu.

Kad bi se investicija isplatila, najbolje je da radove izvodi odgovorni izvođač radova, odnosno osoba sa odgovarajućim iskustvom što dokazuje posedovanjem licence.

Delatnost pejzažnog arhitekte sa licencom 474: Odgovorni izvođač radova na pejzažnom uređenju slobodnih prostora je:

 • Izvođenje pripremnih i sanitarnih radova na seči i krčenju drveća, žbunja, uklanjanju korova, vađenju panjeva i sl.;
 • Izvođenje zemljanih radova radi nivelisanja i površinkog odvodnjavanja;
 • Izgradnja parternih elemenata (podloga, zastora, ivičnjaka, rigola i slivnika za staze, platoe i sportske terene);
 • Izgradnja ili ugradnja malih vrtno-parkovskih objekata (pergola, senika, setepenica, rampi, ograda, česmi, fontana isl.);
 • Ugradnja parkovskog i urbanog mobijara-opreme;
 • Ugradnja sistema za zalivanje zelenila;
 • Agrotehnička priprema zemljišta (supstrata);
 • Sadnja i setva biljaka;
 • Zasnivanje travnjaka na parkovskim površinama, parkinzima i sportskim terenima (fudbal, golf i dr.)
 • Izvođenje radova obnove parkovskog i prirodnog nasleđa (zaštite, sanacije, konzervacije, rekonstrukcije i sl.)
 • Izvođenje radova na rekultivaciji jalovišta, pepelišta, kamenoloma i komunalnih deponija.