Održavanje zelenih površina

Formiranje zelenih površina se ne završava sa izvođenjem radova. Kako bi biljke nastavile sa rastom i dostigle vrhunac svoje dekorativnosti, neophodno je redovno održavanje.
Održavanje zelenih površina podrazumeva:

  • Redovno zalivanje
  • Okopavanje zelenih površina
  • Đubrenje zelenih površina
  • Tretiranje korova: mehaničko uklanjanje, plevljenje, tretiranje herbicidima;
  • Tretiranje bolesti i štetočina korišćenjem fungicida ili insekticida
  • Sakupljanje lišća i odvoz na deponiju
  • Negovanje travnjaka: košenje, grabuljanje, prolećno uklanjanje travne stelje sa odvozom otdada na deponiju, podsejavanje, prihranjivanje,
  • Nega drveća, žbunja i perena: uklanjanje suvih i bolesnih grana, topijarno oblikovanje orezivanjem.