*Objekat: LINAC – Objekat za linearni akcelerator u službi Institituta za Onkologiju i Radiologiju – Srbija – Pasterova 14, 11000 Beograd
11000 Beograd
Izvođač: „Gradina“
Nadzorna org.: “Mašinoprojekt – kopring” , Beograd
Datum: April 2018

*Objekat SMATSA Training Center
Ulica Aerodrom Nikola Tesla, Surčin,
K.P. 3739/1,K.P.3739/3, K.P. 3684/2 K.O. Surčin
Investitor: „KONTROLA LETENjA SRBIJE I
CRNE GORE SMATSA DOO BEOGRAD
Trg Nikole Pašića 10, 11000 Beograd
Projekat: PZI, Projekat za izvođenje
Projketna org.: MAŠINOPROJEKT KOPRING a.d. BEOGRAD
BEOGRAD, Dobrinjska 8a
Datum: April 2018

*Objekat Stambeno-poslovni objekat na kp 343, KO Kumodraž
Investitor: NOBNEK d.o.o. Prve pruge 1d, Zemun
Projekat: PZI-Projekat za izvođenje
Projketna org.: Bašta biro, ul. Prof. Vasića 166, Grocka, Beograd
Datum: Mart 2018

*Objekat: “LIDL”,Zgrada za trgovinu na veliko i malo-Supermarket i
Trafo-stanica, spratnosti P, na k.p br.2381;2382/1;2395;
2396/1; 2398/3; 2394;2397/20; 2398/4;2397/19;
Ko.Paraćin-grad, Srbija, F0142
Investitor: „LIDL Srbija KD“ Prva južna radna 3,
22330 Nova Pazova
Projekat: PZI, Projekat za izvođenje
Projketna org.: Kapaprojekt d.o.o., ul. Obrenovićeva 23/1, Niš
APR Reg.br. BD 103679/2012
Datum: Mart 2018

*Objekat: PORODIČNA KUĆA ZA ODMOR
Ul. Ljubisava Jeremića, 11450 Sopot KP 7088/2,
KO SOPOT
Investitor: Predrag Selić, ul. Marka Oreškovića br.10
Projekat: PZI Projekat za izvođenje
Projketna org.: Bašta biro, ul. Prof. Vasića 166, Beograd
Datum: Mart 2018

*Objekat Hotelski kompleks “Mona”, ugao ulice cara Uroša,
Solunske Dračke, na K.P. BR. 273 K.O. Stari grad, u Beogradu
Investitor: Mona d.o.o., Cara Uroša 62-64, Beograd
Projekat: PZI Projekat za izvođenje
Projketna org.: “ARP“ d.o.o., Koste Jovanovića br.19, Beograd
Datum: Februar 2018

*Objekat Deo ulice Jurija Gagarina na građ. parceli SA-1, koju čini k.p. broj 6695/6
K.O. Novi Beograd, deo ulice Jurija Gagarina na saobraćajnoj površini S20
koji čini k.p. 5380/4-deo, 6695/4, i 6695/2-deo,
K.O. Novi Beograd i deo ulice Marka Hristića na
građ. parceli SA-4 koju čini k.p.broj 2896/34
K.O. Novi Beograd
Investitor: Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda
J.P., Njegoševa 84
Projekat: PGD Projekat za građevinsku dozvolu
Projketna org.: CESTRA d.o.o. Мakenzijeva 57, Beograd
Datum: Januar 2018

*Objekat Ulica Antifašističke borbe u bloku 42 na građ. parceli SA-7b, koju
čine k.p broj 2896/98, k.p. broj 5379/1 i k.p. broj 5380/18, K.O.
Novi Beograd
Investitor: Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda
J.P., Njegoševa 84
Projekat: PGD Projekat za građevinsku dozvolu
Projketna org.: CESTRA d.o.o. Мakenzijeva 57, Beograd
Datum: Januar 2018

*Objekat Turističko naselje Luštica Bay, UP22,dio KP 1100/1KO Radovići,
u zahvatu DUP-a “Donji Radovići centar”, Opština Tivat -Crna Gora
Investitor: „LUŠTICA DEVELOPMENT A.D.
Projekat: GLAVNI PROJEKAT PEJZAŽNE ARHITEKTURE
Projketna org.: “STUDIO O2” d.o.o. Podgorica
Datum: Januar 2018

*Objekat: Pogonski objekat za održavanje, servis i baždarenje, na GP1 koja odgovara KP br. 5950/5-KO Voždovac, u okviru kompleksa EPS, na lokaciji Milana Toplice bb, opština Voždovac
Investitor: Operater distributivnog sistema
“EPS distribucija“d.o.o.Beograd,ul.Masarikova br.1-3Projekat:
PGD-Prојеkаt zа građevinsku dozvolu – PROJEKAT
PEJZAŽNE ARHITEKTURE I HORTIKULTURE
Projketna org.: MAŠINOPROJEKT KOPRING a.d. BEOGRAD
Dobrinjska 8a
Datum: Januar 2018

*Objekat: PARTERNO UREĐENJE I PRATEĆA INFRASTRUKTURA K.P. 10362/2 i 10362/3
K.O. ZEMUN u naselju “ZEMUNSKE KAPIJE“
GRAĐEVINSKA DIREKCIJA SRBIJE
Investitor: Bulevar Arsenija Čarnojevića 110
Novi Beograd
Projekat: PZI Prојеkаt zа izvođenje – PROJEKAT PARTERNOG
UREĐENjA I OZELENjAVANjE
Projketna org.: „NORTH Engineering“, d.o.o. Subotica
Datum: jul 2017

*Objekat: REKONSTRUKCIJA DELA KRILA A I DOGRADNjA PASARELE I NOVOG KRILA DOMA ZDRAVLjA OBRENOVAC
Kat. Parc.br. 154/1 K.O. Obrenovac
Investitor: Grad Beograd- Gradska uprava grada Beograda-Sekreterijat za incvesticije,
Trg Nikole Pašića 6
Projekat: PZI Prојеkаt zа izvođenje – PROJEKAT SPOLJNOG
UREĐENJA-OZELENJAVANjE
Projketna org.: „EuroGardiGroup“, Novi Sad
Datum: Oktobar 2017

*Objekat: MUZEJ – LEGAT
Bulevar Kneza Aleksandra Karađorđevića 53, Beograd,
na K.P. br. 21165/1, K.O. Savski venac“
„CD ESTATE“ d.o.o., Beograd,
Bulevar Kneza Aleksandra Karađorđevića 53
Madlena Zepter, Beograd,
Investitor: Bulevar Arsenija Čarnojevića 110
Novi Beograd
Projekat: PGD – Projekat za građevinsku dozvolu – projekat spoljnog uređenja
Projektna org.: Panedifik inženjering d.o.o. Beograd – Zemun
Datum: avgust 2017

*Objekat: PARTERNO UREĐENJE I PRATEĆA INFRASTRUKTURA
K.P. 10362/2 i 10362/3
K.O. ZEMUN u naselju “ZEMUNSKE KAPIJE“
GRAĐEVINSKA DIREKCIJA SRBIJE
Investitor: Bulevar Arsenija Čarnojevića 110
Novi Beograd
Projekat: PZI Prојеkаt zа izvođenje – PROJEKAT PARTERNOG
UREĐENjA I OZELENjAVANjE
Projketna org.: „NORTH Engineering“, d.o.o. Subotica
Datum: jul 2017

*Objekat: HOTEL „MONA“
Investitor:
Investitor: MONA doo, Cara Uroša 62-64, Beograd,
Projekat: PGD I PZI – Projekat spoljnog uređenja
Projektna org.: „APR“ d.o.o.
Koste Jovanovića 19, Beograd
Datum: jun 2017

*Objekat: Školsko dvorište unutar škole Petar Kočić u Prvomajskoj ulici br.79 u Zemunu
Investitor: OŠ PETAR KOČIĆ, Prvomajska 79, Zemun
Projekat: IDP Idejni projekat – Idejni projekat sanacije i uređenja školskog dvorišta Osnovne škole
Petar Kočić u Zemunu za potrebe pribavljanja Rešenja o odbrenju za izvođenje radova iz člana
145 Zakona o planiranju i izgradnji
Projketna org.: ATELjE LIČINA d.o.o. Krunska 83a, Beograd,
Datum: jun 2017

*Objekat: KULA 2 Faze 3 kompleksa „UŠĆE“ sa pripadajućom dvoetažnom podzemnom garažom i tehnološkim blokom na k.p.2337/2 K.O. Novi Beograd

Investitor: UŠĆE SHOPPING CENTER d.o.o. Beograd
Bulevar Mihajla Pupina 6,11070 Beograd,
Projekat: PZI – Projekat za izvođenje – projekat spoljnog uređenja i ozelenjavanja
Projektna org.: VMS d.o.o.
Kajmačalanska 61, Beograd
Datum: maj 2017

*Objekat: POSLOVNO-STAMBENI OBJEKTI – B1-B4
Investitor: LUŠTICA DEVELOPMENT A.D.
Projekat: GLAVNI PROJEKAT PEJZAŽNE ARHITEKTURE
Projketna org.: Mašinoprojekt KOPRING a.d., Beograd,
Datum: april 2017

*Objekat: IZGRADNJA OBJEKTA JAVNE PODZEMNE GARAŽE “KNEZA MILOŠA”, na delu kat. Parc. Br. 787/1 K.O. Savski venac u Beogradu
Investitor: Grad Beograd (Trg Nikole Pašića br. 6, Beograd za potrebe JKP Parging servis, Kraljice Marije br.7, Beograd
Projekat: PGD-Projekat za građevinsku dozvolu
Projketna org.: Konzorcijum PC-art i Mašinoprojekt KOPRING a.d., Beograd,
Datum: mart 2017

*Objekat: Zdravstveni objekat – rekonstrukcija dela krila a I dogradnja
pasarele i novog krila D Doma zdravlja Obrenovac,
Kat.parc. 154/1 K.O. Obrenovac

Investitor: Grad Beograd, Gradska uprava grada Beograd
Sekretarijat za investicije, Trg Nikole Pašića 6

Projekat: PGD I PZI – Projekat pejzažnog uređenja
Projektna org.: EuroGardiGroup d.o.o.
Projektovanje, inženjering i konsalting
Rumenička 17 – Novi Sad
Datum: mart 2017

*Objekat: Stambeno – poslovni objekat „Stambene kule, 1A.01 –
Kula A i Kula B“ u okviru područja posebne namene
uređenja dela priobalja Grada Beograda – područje
priobalja reke Save za projekat “Beograd na vodi”, Celina
III, Blok 14
Investitor: Beograd na vodi d.o.o., Beograd, Karadjordjeva 48
Projekat: PZI Prојеkаt zа izvođenje
Projketna org.: Mašinoprojekt KOPRING a.d., Beograd,
Datum: mart 2017

*Objekat: Stambeno – poslovni objekat „Stambene kule, 1A.01 –
Kula A i Kula B“ u okviru područja posebne namene uređenja dela priobalja Grada Beograda –
područje priobalja reke Save za projekat “Beograd na vodi”, Celina III, Blok 14
Investitor: Beograd na vodi d.o.o., Beograd, Karadjordjeva 48
Projekat: PZI Prојеkаt zа izvođenje
Projketna org.: Mašinoprojekt KOPRING a.d., Beograd,
Datum: februar 2017

*Objekat: Saobraćajnice na katastarskim parcelama 1508/346, 1508/350 KO Savski venac
Investitor: Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda JP, Beograd
Projekat: IDP – PGD – PZI– Projekti dela saobraćajnica SAO1 i SAO3
u obuhvatu projekta “Beograd na vodi”
Projketna org.: CeS COWI d.o.o, . BEOGRAD,
Datum: januar 2017

Objekat: Poslovni kompleks u bloku 43, SIRIUS OFFICES – faza 2 ,
poslovni objekat A2 i podzemna garaža G2, na KP 6780,
KO Novi Beograd, na uglu Bulevara Milutina Milankovica I ulice Antifašisticke borbe
Investitor: IMMORENT SINGIDUNUM d.o.o., Beograd
Projekat: PGD – PROJEKAT ZA GRADJEVINSKU DOZVOLU
Projketna org.: MAŠINOPROJEKT KOPRING a.d. BEOGRAD,
Datum: januar 2017

*Objekat: Poslovni kompleks u bloku 43, KP 6780, KO Novi Beograd
SIRIUS OFFICES – Faza 1
Investitor: IMMORENT SINGIDUNUM d.o.o., Beograd
Projekat: PZI – Projekat za izvođenje – projekat pejzažne arhitekture
Projketna org.: MAŠINOPROJEKT KOPRING a.d. BEOGRAD,
Datum: decembar 2016

*Objekat: Maloporodajni objekat Lidl RS – Filijala 109,
Save Maškovića bb, KP 7744/3, KO Voždovac, Beograd
Investitor: LIDL SRBIJA KD, Tošin bunar br.272v, 11070 Novi Beograd
Projekat: PZI – Projekat za izvođenje
Projketna org.: FOLIC ARCHITECTS doo,
Datum: decembar 2016

*Objekat: Turističko naselje Luštica Bay, UP4 -DSL “Sektor 36”,
UP 23-DUP “Donji Radovići centar”, Tivat-Crna Gora
Investitor: Luštica Development Tivat
Projekat: Idejni projekat
Projketna org.: “Mašinoprojekt – kopring” , Beograd
Datum: Novembar 2016

*Objekat: Turističko naselje Luštica Bay, UP4 -DSL “Sektor 36”,
UP 23-DUP “Donji Radovići centar”, Tivat-Crna Gora
Investitor: Luštica Development Tivat
Projekat: Idejni projekat
Projketna org.: “Mašinoprojekt – kopring” , Beograd
Datum: Novembar 2016

*Objekat: Objekat za smeštaj linearnih akceleratora u funkciji Instituta za onkologiju i radiologiju Srbije, 2 faza
Investitor: Republika Srbija Ministarstvo zdravlja, Nemanjina br. 22-26, Beograd
Projekat: Projekat spoljnog uređenja i ozelenjavanje
Projketna org.: “Mašinoprojekt – kopring” , Beograd. Datum: Oktobar 2016

*Objekat: Maloporodajni objekat Lidl RS – Filijala 109 Ulica Save Maškovića bb, KP 7744/3, KO Voždovac, Beograd
Investitor: LIDL SRBIJA KD TOŠIN BUNAR 272v, NOVI BEOGRAD
Projekat: Projekat spoljnog uređenja i ozelenjavanja slobodnih površina
Projketna org.: „FOLIC ARHITECTS“ Strahinjića Bana 11, Beograd
Datum: Septembar 2016

*Objekat: OŠ VUK KARADŽIĆ Bratstva jedinstva 1, Surčin
Investitor: OŠ VUK KARADŽIĆ Bratstva jedinstva 1, Surčin
Projekat: Situacija- postojeće stanje
Projektna org.: Atelje Ličina“ d.o.o.
Datum: septembar 2016

*Objekat: Objekat socijalnog i pristupačnog stanovanja na više KP, KO Zemun polje u Kamendinu na lokaciji 1.7
Investitor: Agencija za investicije i stanovanje, Beograd Trg Nikole Pašića br. 6
Projekat: Projekat za građevinsku dozvolu
Projketna org.: “Mašinoprojekt – kopring” , Beograd
Datum: Avgust 2016

*Objekat: MALOPRODAJNI OBJEKAT LIDL – F0105 NA k.p. 2102/3, 2102/10 i 2101/3 K.O. STARA RAKOVICA, BEOGRAD
Investitor: LIDL SRBIJA KD TOŠIN BUNAR 272v, NOVI BEOGRAD
Projekat: Projekat uređenja terena –pejzažna arhitektura
Projketna org.: „MARKOP Project line“ Gospodara Včića 180, Beograd
Datum: Maj 2016

*Objekat: „Lidl“ Supermarket , ugao ulica Kralja Petra Milinske na k.p. br. 5926/5,
Leskovac Srbija
Investitor: „Lidl Srbija KD Beograd“ Tošin Bunar 272 v, Novi Beograd, Beograd
Projekat: Projekat za izvođenje
Projketna org.: KAPAPROJEKT“ Obrenovićeva 23/1 Niš
Datum: Maj 2016

*Objekat: KULA 2- Faza 3 kompleksa UŠĆE sa pripadajućom
dvoetažnom garažom i tehničkim blokom
Investitor: Ušće Shopping Center d.o.o.- Bulevar Mihajla Pupina 6 11070 Beograd
Projekat: Idejni projekat spoljnog uređenja
Projketna org.: VMS preduzeće za projektovanje inženjering i konsalting d.o.o. Kajmakčalanska 61, Beograd
Datum: Septembar 2016

*Objekat: Rekonstrukcija objekata Colk Beograd u Surčinu
Investitor: Kontrola letenja Srbije i Crne Gore SMATSA doo Beograd
Projekat: Projekat saobraćajnice –Postojeće stanje
Projketna org.: “Mašinoprojekt – kopring” , Beograd
Datum: April 2016

*Objekat: FILIJALA F0111, NA k.p. 1453/32, K.O. BORČA, BEOGRAD
Investitor: LIDL SRBIJA KD TOŠIN BUNAR 272v, NOVI BEOGRAD
Projekat: Projekat z aizvođenje- 9 Uređenje terena
Projketna org.: „MARKOP Project line“ Gospodara Včića 180, Beograd
Datum: April 2016

*Objekat: Tematski etno park graditeljstva južne Srbije
Faza 5- Izgradnja Garni hotela i Univerzalne dvorane
Investitor: Ministarstvo Privrede Ul. Kneza Miloša br. 20. Beograd
Projekat: Idejni projekat spoljašnjeg uređenja sa ozelenjavanjem
Projketna org.: “Mašinoprojekt – kopring” , Beograd
Datum: April 2016

*Objekat: rekonstrukcija delova saobraćajnice studentskog trga

sa pripadajućom infrastrukrom i uređenjem terenana katastarskoj parceli br. 799 К.О. Stari grad, u Beogradu
Investitor: GRAD BEOGRADTrg Nikole Pašića br.6, Beograd za potrebe
JKP PARKING SERVIS Kraljice Marije br. 7, Beograd
Projekat: Idejni projekat spoljnog uređenja
Projketna org.: “PS ART”Strahinjica bana 66a,
“DELTA INŽENJERING” Milutina Milankovića 7g, Beograd
Datum: Mart 2016

*Objekat: Blok 67A – Faza 2 Stambeno poslovni objekti
KP 6793 KO Novi Beograd
Investitor: „Neimar V“ a.d. Beograd
Projekat: Projekat za građevinsku dozvolu PGD
Projketna org.: „Neimar V“ a.d. Beograd
Datum: Septembar 2015

*Objekat: OŠ „Petar Kočić“ Prvomajska 79, Zemun
Investitor: OŠ „Petar Kočić“ Prvomajska 79, Zemun
Projekat: Idejni projekt sanacije postojeceg
Projketna org.: „Atelje Ličina“ d.o.o.
Datum: Jun 2015

*Objekat: Poslovni kompleks u bloku 43 – I FAZA KP6780 KO Novi Beograd
Investitor: IMMORENT SINGIDUNUM d.o.o.Beograd
Projekat: Projekat uređenja terena – Pejzažna arhitektura, za građevinsku dozvolu
Projketna org.: CRE International doo Beograd , Bulevar Mihajla Pupina 6
Datum: Decembar 2015

*Objekat: Tržni centar- Boleč II faza
Investitor: Jablanica MP d.o.o.
Projekat: Projekat arhitekture
Projketna org.: “MEPEX CONSULTING” građevinsko d.o.o.
Datum:: Septembar, 2015

*Objekat: „LIDL“ Supermarket. Ugao ulica Šaliničke i Đure Salaja, Smederevo Srbija
Investitor: „LIDL SERBIA SUPERMARKETI“ k.d. Tošin bunar 207v, Novi Beograd, Srbija
Projekat: Projekat za građevinsku dozvolu, 9-2 Projekat za pejzažnu arhitekturu i hortikulturu
Projketna org.: “Modular“ Banjički venac 32, Beograd
Datum: : Jul, 2015.

*Objekat: MUZIČKA I BALETSKA ŠKOLA SA KONCERTNOM DVORANOM, NOVI SAD
Investitor: Muzička škola “Isidor Bajić”, Novi Sad
Projekat: Glavni projekat spoljnog uređenja i ozelenjavanja
Projketna org.: “Mašinoprojekt – kopring” , Beograd
Datum: Jun 2015

*Objekat: Trafostanica 110/10 kV „Beograd 23 –Autokomanda„ sa pratećim prostorom za sopstvene potrebe
Investitor: EDB Beograd doo, PD za distribuciju električne energije
Projekat: Glavni projekat uređenja terena-ozelenjavanje
Projketna org.: “Mašinoprojekt – kopring” , Beograd
Datum: jun 2015

*Objekat: Ambasada Ujedinjenih Arapskih Emirata
k.p. 20397, k.o. Savski venac
Ul. Užička br. 60, Beograd
Investitor: Ambasada Ujedinjenih Arapskih Emirata, Beograd
Projekat: 9 – PROJEKAT SPOLJNOG UREĐENJA
Projketna org.: “Arhi.pro” d.o.o., Cerska 29, Beograd
Datum: jun 2015

*Objekat: Nemačka škola Beograd
Ulica Petra Čajkovskog br.4, Beograd
Investitor: Republička Direkcija za imovinu RS
Ulica Gračanička 8, Beograd
Projekat: PZI Projekat za izvođenje
Projketna org.: „KULA PROJEKT“ d.o.o Beograd
Datum: Mart, 2015

*Objekat: Pogonski objekat za održavanje, servis i baždarenje
Investitor: EDB Beograd doo, PD za distribuciju električne energije
Projekat: Glavni projekat ozelenjavanja za potrebe Investitora
Projketna org.: “Mašinoprojekt – kopring” , Beograd
Datum: mart 2015

*Objekat: Poslovni objekat ‘TEMPO COMPANY’’ na kat. Parc. 2130/9
Investitor: ‘TEMPO COMPANY’’ – Tošin bunar br.272/g , Novi Beograd
Projekat: Glavni projekat ozelenjavanja
Projketna org.: “PIRS Inženjering” , Beograd
Datum: mart 2015

*Objekat: 9 – Projekat spoljnog uređenja:
Projekat uređenja i ozelenjavanja slobodnih površina petlje ’’TRANŠPED’’ sa sinhron planom instalacija i priključaka

Investitor: Republika Srbija,

Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda, JP, Njegoševa 84, Beograd

Projekat: IDP Idejni projekat
Društvo sa ograničenom odgovornošću za projektovanje

Panpro team Beograd, Datum: Beograd 12.02.2015

 

*Objekat: Fabrika NOVA – Kompleks Aleva u Novom Kneževcu
Investitor: AD Prehrambena industrija Aleva
Projekat: Glavni projekat ozelenjavanja
Projketna org.: “Mašinoprojekt – kopring” , Beograd
Datum: februar 2015

*Objekat: Kontrola leta Tivat, urbanistička parcela UP27 , Crna Gora
Investitor: Republika Crna Gora
Projekat: Glavni projekat ozelenjavanja
Projketna org.: “Mašinoprojekt – kopring” , Beograd
Datum: januar 2015

*Objekat: Priobalje reke Save za projekat ‚‚ Beograd na vodi‚‚
‚‚1A.01 – Tower A and Tower B‚‚ na parceli 1A.A1
Investitor: EAGLE HILLS PROPERTIES doo Beograd
Projekat: Idejni projekat ozelenjavanja
Projketna org.: “Mašinoprojekt – kopring” , Beograd
Datum: decembar 2014

*Objekat: Centar izvrsnosti , Kragujevac
Investitor: Grada Kragujevac i R Srbija – Ministarstvo prosvete i nauke i tehnološkog razvoja
Projekat: Glavni projekat ozelenjavanja
Projketna org.: “Mašinoprojekt – kopring” , Beograd
Datum: decembar 2014

*Objekat: IKL – stambeno poslovni kompleks , Beograd
Faza I – objekat 1 i garaža koja pripada objektima 1i 2
Investitor: ‘’Direct Capital S ‘’ doo, Beograd
Projekat: Glavni projekat ozelenjavanja
Projketna org.: “Mašinoprojekt – kopring” , Beograd
Datum: oktobar 2014

*Objekat: Airport City Beograd, Poslovni kompleks 2000, faza 1 objekat 2100 sa podzemnom garažom faze 1 i smećarom, Blok 65,Novi Beograd
Investitor: Airport city Belgrade d.o.o.
Projekat: Glavni projekat ozelenjavanja
Projketna org.: “Mašinoprojekt – kopring” , Beograd

*Objekat: Glavni poštanski centar , Zemun, Beograd
Investitor: PTT Srbije
Projekat: Glavni projekat izvedenog stanja zelenila
Faza I i Faza II
Projketna org.: “Mašinoprojekt – kopring” , Beograd
Datum: jul 2014

*Objekat: Kontrola leta, Aerodrom u Lumbagu – Angola
Investitor: Vlada Angole
Projekat: Glavni projekat ozelenjavanja
Projketna org.: “Mašinoprojekt – kopring” , Beograd
Datum: jun 2014

*Objekat: Nemačka škola Beograd, Petra Čajkovskog 4, Beograd
Investitor: RS – Republička direkcija za imovinu, Beogrda , Gračanička 8
Projekat: Glavni projekat uredjenja terna sa ozelenjavanjem
Projketna org.: “Mašinoprojekt – kopring” , Beograd
Datum: maj 2014

*Objekat: Klinički centar Srbije, Beograd
Investitor: RS, Ministarstvo Zdravlja, jedinica za implementaciju projekta, Beograd, ul. Pasterova br. 1
Projekat: Nostrifikacija glavnog projekta ozelenjavanja i pružanje konsultativnih usluga, praćenje izrade tehničke dokumentacije , overa dokumentacije
Projketna org.: “Mašinoprojekt – kopring” , Beograd
Datum: april 2014

*Objekat: Stambeni objekat – privatna okućnica, Gardoš, Beograd
Investitor: Privatno lice
Projekat: Idejno rešenje i Izvođački projekat pejzažnog uređenja
Projketna org.: Bašta biro
Datum: april 2014

*Objekat: Stambeni objekat, deo dvojne kuće,Blok51, Bežanija, Beograd
Investitor: Privatno lice
Projekat: Idejno rešenje i Izvođački projekat pejzažnog uređenja
Projketna org.: Bašta biro
Datum: mart 2014

*Objekat: Kompleks Apartmana I Vila – Morinj, Crna Gora,
Investitor: PLUTO HOUSING CORPORATION d.o.o., Podgorica

Projekat: Glavni projekt ozelenjavanja – 4 kuće u nizu na parceli 107
Projketna org.: “ArhiProo ”Podgorica , Crna Gora
Datum: februar 2014

*Objekat: TRGOVINSKO POSLOVNI CENTAR ‘’PLAZA’’ , Višnjička 84,BEOGRAD
Investitor: LEISURE GROUP d.o.o. Beograd
Projekat: Glavni projekat ozelenjavanja
Projketna org.: “Mašinoprojekt – kopring” , Beograd
Datum: januar 2014

*Objekat: TRGOVINSKO POSLOVNI CENTAR ‘’PLAZA’’ , Višnjička
84,BEOGRAD
Investitor: LEISURE GROUP d.o.o. Beograd
Projekat: Idejni projekat ozelenjavanja
Projketna org.: “Mašinoprojekt – kopring” , Beograd
Datum: januar 2013

Investitor: Ministarstvo energije Crne Gore
Projekat: Strateška procena uticaja (SEA) energetskog razvoja Crne Gore
Projketna org.: COWI AS norveška
Datum: oktobar2012 – jun 2013

*Objekat: Poslovno stambeni kompleks , Knez Danilova 23-27, /IKL/ , Bgd.
Investitor: DIRECT CAPITAL S doo.
Projekat: Glavni projekat ozelenjavanja
Projketna org.: “Mašinoprojekt – kopring” , Beograd
Datum: mart 2013

*Objekat: Poslovni kompleks u bloku 43, Novi Beograd
Investitor: “IMMORENT SINGIDUNUM“ doo Beograd
Projekat: Glavni projekat ozelenjavanja
Projketna org.: Projmetal doo , Beograd
Datum: april 2013

*Objekat: BS Sremski Karlovci
Investitor: NIS , Beograd
Projekat: Glavni projekat rekonstrukcije – ozelenjavanje
Projketna org.: Projmetal doo , Beograd
Datum: maj 2013

*Objekat: OBJEKTI NEPROFITNOG I SOCIJALNOG STANOVANJA NA GP-1,
ZAPADNO OD ULICE DR. IVANA RIBARA, NOVI BEOGRAD
Investitor: Grad Beograd gradska uprava, Agencija za investicije
Stručni nadzor Glavni projekat parternog uredjenja sa ozelenjavanjem
Za.: “Mašinoprojekt – kopring” , Beograd
Datum: maj – jun 2013

Investitor: ‘Robert BOSCH d.o.o. Milutina Milankovića 11a, Novi Beograd
Stručni nadzor: Glavni projekat spoljašnjeg uređenja terena sa ozelenjavanjem
Za.: “Mašinoprojekt – kopring” , Beograd
Datum: April – Oktobar 2013

*Objekat: Hotel Colonnade UP1-06, ’’ARSENAL’’ Tivat, PortoMonteNegro,Crna
Gora
Investitor: Adriatic marinas, Crna Gora
Projekat: Glavni projekat pejzažnog uređenja
Projketna org.: Reardon Smith Architects – London, “Arhipro” , Beograd
Datum: Jun 2013

*Objekat: BS Vasa Pelagić, Beograd
Investitor: NIS , Beograd
Teh. Kontrola: Glavni projekat rekonstrukcije – ozelenjavanje
Za.: Projmetal doo , Beograd
Datum: jun 2013

*Objekat: IT PARK INDJIJA, Indjija
Investitor: Embassy Techzones d.o.o., Dedinjska 10, Beograd
Projekat: Projekat izvedenog stanja uredjenja terena i ozelenjavanja
Projketna org.: “Arhipro” , Beograd
Datum: jul 2013

*Objekat: Saobracajnica sa infrastrukturom, blok 39, Novi Beograd
Investitor: JUP Istraživanje i razvoj doo, Beograd
Projekat: Glavni projekat ozelenjavanja
Projketna org.: “COWI” d.o.o. , Beograd
Datum: jul 2013

*Objekat: Pogon za proizvodnju veterinarskih farmaceutskih proizvoda
Leštane KP 949/5, KO Boleč, Beograd
Investitor: PROVET doo, Beograd
Projekat: Glavni projekat ozelenjavanja
Projketna org.: “MEPEX” d.o.o. , Beograd
Datum: avgust 2013

*Objekat: Poslovni kompleks u bloku 43 FAZA I, Novi Beograd
Investitor: “IMMORENT SINGIDUNUM“ doo Beograd
Projekat: Glavni projekat ozelenjavanja
Projketna org.: Projmetal doo , Beograd
Datum: septembar 2013

*Objekat: Idejni projekat državnog puta I B reda br. 13( M21) Novi sad – Ruma –
Šabac, u nastavku državnog puta d.p. IB reda br. 21 ( M-19) Šabac –
Loznica, deonica 1, Jarak( Auto-put E-70) – Hrtkovci – reka Sava,
od km 45+000( 0+000) do km 57+900.00 ( 12+900), L=12,9 km
Investitor: JP Putevi Srbije
Projekat: Uredjenje putnog pojasa
Projketna org.: CP za puteveVojvodine
Datum: Oktobar 2013

*Objekat: Idejni projekat državnog puta I B reda br. 13( M21) Novi sad – Ruma –
Šabac, u nastavku državnog puta d.p. IB reda br. 21 ( M-19) Šabac –
Loznica, deonica 2, Hrtkovci – reka Sava, od km 57+900(12+900) do
km 66+144,98+444,98 (21+144,98) , L=8,25 km
Investitor: JP Putevi Srbije
Projekat: Uredjenje putnog pojasa
Projketna org.: CP za puteve Vojvodine
Datum: Oktobar 2013

*Objekat: Novi Klinički Centar NIŠ
Investitor: Ministarstvo zdravlja Republike Srbije
Teh. Kontrola: Glavni projekat ozelenjavanje
Za.: “Mašinoprojekt – kopring” , Beograd
Datum: novembar 2013

*Objekat: Zelena pijaca ‚‚AGRICO ‚‚ Vršac
Investitor: Opština Vršac
Projekat: Glavni projekat ozelenjavanja
Projketna org.: “Mašinoprojekt – kopring” , Beograd
Datum: novembar 2013

*Objekat: Aneks specijalnog suda- Tužilaštvo za organizovani kriminal
Ustanička 29, Beograd
Investitor: Ministarstvo pravde Republike Srbije
Projekat: Glavni projekat parternog uredjenja i ozelenjavnja
Projketna org.: “Mašinoprojekt – kop

*Objekat: Kombinovana dečija ustanova u selu Stubline, Obrenovac
Investitor: Grad Beograd , Agencija za investicije i stanovanje
Projekat: Glavni projekat ozelenjavanja
Projketna org.: “Mašinoprojekt – kopring” , Beograd
Datum: februar 2012

*Objekat: TS 110/10 KV, sa pripadajućim poslovnim prostorom za sopstvene
potrebe, Blok 32, Novi Beograd
Investitor: ‘ED’ Beograd’, Masarikova 1-3, Beograd
Projekat: Idejni projekat parternog uredjenja sa ozelenjavnjem
Projketna org.: “Mašinoprojekt – kopring” , Beograd
Datum: mart 2012

*Objekat: Poslovni objekat BANCA INTESA, Blok 11a, Novi Beograd
Investitor: Banca Intesa, ul. Milentija Popovića 76, Novi Beograd
Projekat: Idejni projekat ozelenjavanja
Projketna org.: “Mašinoprojekt – kopring” , Beograd
Datum: mart 2012

*Objekat: Zgrada javnog tužilaštva, Kneza Miloša 30-36, Beograd
Investitor: Ministarstvo pravde Republike Srbije i Evropska unija
Projekat: Glavni projekat ozelenjavanja
Projketna org.: “ARCVS” d.o.o., Beograd
Datum: mart 2012

*Objekat: Rezidencija ambasadora Republike Irak
Investitor: Iračka ambasada, Beograd
Projekat: Glavni projekat uredjenja terena sa ozelenjavanjem
Projketna org.: “Arhipro” , Beograd
Datum: april 2012

*Objekat: Ulica Vašarište, Obrenovac
Investitor: ‘’Direkcija za gradjevinsko zemljište i izgradnju Beograda’’, Njegoševa
84, Beograd
Projekat: Glavni projekat ozelenjavanja parkinga
Projketna org.: “COWI” d.o.o. , Beograd
Datum: april 2012

*Objekat: TS 110/10 KV, sa pripadajućim poslovnim prostorom za sopstvene
potrebe, Blok 32, Novi Beograd
Investitor: ‘ED’ Beograd’, Masarikova 1-3, Beograd
Projekat: Glavni projekat parternog uredjenja sa ozelenjavnjem
Projketna org.: “Mašinoprojekt – kopring” , Beograd
Datum: april 2012

*Objekat: Trgovinski centar “LIDL“
Investitor: “LIDL“
Projekat: Glavni projekat ozelenjavnja
Projketna org.: “MODULAR ”doo , Beograd
Datum: maj 2012

*Objekat: Kompleks Apartmana I Vila – Morinj, Crna Gora
Investitor: PLUTO HOUSING CORPORATION d.o.o., Podgorica
Projekat: Idejni projekti uredjenja I ozelenjavanja FAZA 1
Projketna org.: “ArhiProo ”Podgorica , Crna Gora
Datum: jul 2012

*Objekat: PROIZVODNI OBJEKAT “BOSCH” NA KP1746/47, KO ŠIMANOVCI –
FAZA 1
Investitor: ‘Robert BOSCH d.o.o. Milutina Milankovića 11a, Novi Beograd
Projekat: Glavni projekat spoljašnjeg uređenja terena sa ozelenjavanjem
Projketna org.: “Mašinoprojekt – kopring” , Beograd
Datum: avgust, 2012

*Objekat: STAMBENO POSLOVNI OBJEKAT “TURIJA SEVER”-TURIJA
Investitor: O ZONE AD Marsala Birjuzova 3-5, Beograd
Projekat: Glavni projekat spoljašnjeg uređenja terena sa ozelenjavanjem
adaptacije i dogradnje stambeno poslovnog objekta
Projketna org.: “Arhipro” , Beograd
Datum: septembar, 2012

*Objekat: Kompleks Apartmana I Vila – Morinj, Crna Gora, urbanistička parcela
a101
Investitor: PLUTO HOUSING CORPORATION d.o.o., Podgorica
Projekat: Glavni projekti uredjenja I ozelenjavanja FAZA 1
Projketna org.: “ArhiProo ”Podgorica , Crna Gora
Datum: oktobar 2012

*Objekat: Kompleks Apartmana I Vila – Morinj, Crna Gora, urbanistička parcela
a104
Investitor: PLUTO HOUSING CORPORATION d.o.o., Podgorica
Projekat: Glavni projekti uredjenja I ozelenjavanja FAZA 1
Projketna org.: “ArhiProo ”Podgorica , Crna Gora
Datum: oktobar 2012

*Objekat: Kompleks Apartmana I Vila – Morinj, Crna Gora, objekat B
Investitor: PLUTO HOUSING CORPORATION d.o.o., Podgorica
Projekat: Glavni projekti ozelenjavanja FAZA 1
Projketna org.: “ArhiProo ”Podgorica , Crna Gora
Datum: oktobar 2012

*Objekat: Kompleks Apartmana I Vila – Morinj, Crna Gora, objekat C
Investitor: PLUTO HOUSING CORPORATION d.o.o., Podgorica
Projekat: Glavni projekti ozelenjavanja FAZA 1
Projketna org.: “ArhiProo ”Podgorica , Crna Gora
Datum: oktobar 2012

*Objekat: Kompleks Apartmana I Vila – Morinj, Crna Gora, objekat E
Investitor: PLUTO HOUSING CORPORATION d.o.o., Podgorica
Projekat: Glavni projekt ozelenjavanja FAZA 1
Projketna org.: “ArhiProo ”Podgorica , Crna Gora
Datum: oktobar 2012

*Objekat: Kompleks Apartmana I Vila – Morinj, Crna Gora, saobraćajne površine
Investitor: PLUTO HOUSING CORPORATION d.o.o., Podgorica
Projekat: Glavni projekt ozelenjavanja saobraćajnih površina FAZA 1
Projketna org.: “ArhiProo ”Podgorica , Crna Gora
Datum: oktobar 2012

*Objekat: POSLOVNI OBJEKAT Bulevar Milutina Milankovića, blok 41,
KP 6782 KO Novi Beograd (faza I, II i III)
Investitor: “DEMO INVEST ” D.O.O. Bulevar Zorana Đinđića br.64A, Novi
Beograd
Projekat: Glavni projekat spoljašnjeg uređenja terena sa ozelenjavanjem
Projketna org.: ZAP, Beograd
Datum: decembar, 2012

Objekat: STAMBENO POSLOVNI OBJEKAT NA GP1, BLOK 2,5, NASELJE
KAMENDIN, ZEMUN, BEOGRAD
Investitor: Grad Beograd -gradska uprava grada Beograda, Agencija za investicije
Projekat: Glavni projekat uredjenja terena sa ozelenjavanjem
Projketna org.: “Mašinoprojekt – kopring” , Beograd
Datum: januar 2011.

Objekat: STAMBENO POSLOVNI OBJEKAT NA GP2, BLOK 2,5, NASELJE
KAMENDIN, ZEMUN, BEOGRAD
Investitor: Grad Beograd -gradska uprava grada Beograda, Agencija za investicije
Projekat: Glavni projekat uredjenja terena sa ozelenjavanjem
Projketna org.: “Mašinoprojekt – kopring” , Beograd
Datum: januar 2011.

*Objekat: OBJEKAT AERODROMSKE KONTROLE LETENJA
Na aerodromu ‘’ Lađevci’’ – Kraljevo
Investitor: Agencija za kontrolu letenja srbije i Crne Gore – Beograd
Projekat: Glavni projekat ozelenjavanja
Projketna org.: “Mašinoprojekt – kopring” , Beograd
Datum: januar 2011.

*Objekat: TURISTIČKI KOMPLEKS JABUČKO RAVANIŠTE NA STAROJ
PLANINI – GP 10A, 1A FAZA
Investitor: Falke Sebia d.o.o.
Projekat: Glavni projekat ozelenjavanja
Projketna org.: “Mašinoprojekt – kopring” , Beograd
Datum: februar 2011.

*Objekat: TRGOVINSKO POSLOVNI CENTAR ‘’PLAZA’’ KRAGUJEVAC
Investitor: SEK d.o.o. Beograd
Projekat: Glavni projekat uređenja terena sa ozelenjavanjem
Projketna org.: “Mašinoprojekt – kopring” , Beograd
Datum: mart 2011.

*Objekat: STAMBENO POSLOVNI OBJEKAT, PREŠEVSKA 18, BEOGRAD
Investitor: Zoran Ralčić i ostali, Beograd
Projekat: Glavni projekat uredjenja terena, ozelenjavanja i saobraćajnih površina
Projketna org.: SGI d.o.o., Beograd
Datum: mart 2011.

*Objekat: OBJEKAT NA PARCELI UP1-11,’’ARSENAL’’ Tivat, Crna Gora
Investitor: Adriatic marinas, Crna Gora
Projekat: Glavni projekat pejzažnog uređenja
Projketna org.: “Arhipro” , Beograd
Datum: mart 2011.

*Objekat: STAMBENO POSLOVNI OBJEKAT, JUŽNI BULEVAR 72-76,
BEOGRAD
Investitor: PLUTO HOUSING CORPORATION d.o.o., beeograd
Projekat: Glavni projekat uredjenja terena i ozelenjavanja
Projketna org.: “Arhipro” , Beograd
Datum: april 2011.

*Objekat: Sportsko rekreativno poslovni centar
“ Milan Gale Muškatirović” , FAZA 3
Investitor: Gradska Opština Stari Grad
Projekat: Idejni projekat ozelenjavanja
Projketna org.: “Mašinoprojekt – kopring” , Beograd
Datum: maj 2011

*Objekat: Privremena parkovska površina na PARCELI UP1-11,
’’ARSENAL’’ Tivat, Crna Gora
Investitor: Adriatic marinas, Crna Gora
Projekat: Glavni projekat pejzažnog uređenja
Projketna org.: “Arhipro” , Beograd
Datum: jun 2011

*Objekat: ‘ Hotel – Jugoslavija’ – Beograd
Investitor: ALPE ADRIA HOTELI d.o.o., Bul Nikole Tesle 3, Beograd
Projekat: Idejni projekat ozelenjavanja
Projketna org.: “Mašinoprojekt – kopring” , Beograd
Datum: jun 2011

*Objekat: Sportsko rekreativno poslovni centar
“ Milan Gale Muškatirović” , FAZA 2
Investitor: Gradska Opština Stari Grad
Projekat: Idejni projekat ozelenjavanja
Projketna org.: “Mašinoprojekt – kopring” , Beograd
Datum: jun 2011

*Objekat: Sportsko komercijalni centar u Valjevu
na kat. Parc. 7022/1 KO Valjevo- kompleks
Investitor: Grad Valjevo, Karadjordjeva 64, Valjevo
Projekat: Glavni projekat spoljnog uredjenja sa ozelenjavanjem kompleksa
Projketna org.: “Mašinoprojekt – kopring” , Beograd
Datum: jul 2011

*Objekat: TS 110/10 KV, sa pripadajućim poslovnim prostorom za sopstvene
potrebe, Blok 32, Novi Beograd
Investitor: ‘ED’ Beograd’, Masarikova 1-3, Beograd
Projekat: Idejni projekat parternog uredjenja sa ozelenjavnjem
Projketna org.: “Mašinoprojekt – kopring” , Beograd
Datum: jul 2011

*Objekat: OBJEKAT NA PARCELI UP1-12,’’ARSENAL’’ Tivat, Crna Gora
Investitor: Adriatic marinas, Crna Gora
Projekat: Glavni projekat pejzažnog uređenja
Projketna org.: “Arhipro” , Beograd
Datum: jul 2011

*Objekat: Objekat Olimpijskog bazena u okviru sportsko rekreativnog kompleksa u
ulici Valjevska, Pančevo
Investitor: JP ’’Direkcija za izgradnju i uređenje Pančeva’’
Projekat: Glavni projekat spoljnog uredjenja sa ozelenjavanjem
Projketna org.: “Mašinoprojekt – kopring” , Beograd
Datum: avgust 2011

*Objekat: Rekonstrukcija i dogradnja TS 35/10 KV, ‘’Gorenje – Zaječar’’
Investitor: ‘’Gorenje – HOME’’ d.o.o. , negotinski put bb, Zaječar
Projekat: Glavni projekat uredjenja terena
Projketna org.: “VV Proing” , Beograd
Datum: avgust 2011

*Objekat: Sportsko rekreativno poslovni centar
“ Milan Gale Muškatirović” , FAZA 2
Investitor: Gradska Opština Stari Grad
Projekat: Glavni projekat ozelenjavanja
Projketna org.: “Mašinoprojekt – kopring” , Beograd
Datum: septembar 2011

*Objekat: Kombinovana dečija ustanova u selu Stubline, Obrenovac
Investitor: Grad Beograd , Agencija za investicije i stanovanje
Projekat: Idejni projekat ozelenjavanja
Projketna org.: “Mašinoprojekt – kopring” , Beograd
Datum: oktobar 2011

*Objekat: Poslovno magacinski objekat, ul. Beogradska bb, Dobanovci
Investitor: ‘’ LITEKS M’’ d.o.o., Vitalij Kracov
Projekat: Glavni projekat ozelenjavanja
Projketna org.: “Dalmak Projekt” , Beograd
Datum: oktobar 2011

*Objekat: Aneks specijalnog suda- Tužilaštvo za organizovani kriminal
Ustanička 29, Beograd
Investitor: Ministarstvo pravde Republike Srbije
Projekat: Idejni projekat parternog uredjenja i ozelenjavnja
Projketna org.: “Mašinoprojekt – kopring” , Beograd
Datum: novembar 2011

*Objekat: Objekat Data centra u Kragujevcu
Investitor: VIP MOBILE d.o.o.
Projekat: Glavni projekat ozelenjavanja ( faza I i II)
Projketna org.: “Mašinoprojekt – kopring” , Beograd
Datum: novembar 2011

*Objekat: Sportsko rekreativno poslovni centar
“ Milan Gale Muškatirović” , FAZA 3
Investitor: Gradska Opština Stari Grad
Projekat: Glavni projekat ozelenjavanja
Projketna org.: “Mašinoprojekt – kopring” , Beograd
Datum: decembar 2011

*Objekat: IT PARK INDJIJA, Indjija
Investitor: Embassy Techzones d.o.o., Dedinjska 10, Beograd
Projekat: Glavni projekat uredjenja terena i ozelenjavanja
Projketna org.: “Arhipro” , Beograd
Datum: decembar 2011

*Objekat: Privatna kuća, Kneza Višeslava 41, Beograd
Investitor: Aleksandar Radojičić, Beograd
Projekat: Izvođački projekat ozelenjavanja
Projketna org.: Arhi M , Beograd
Datum: januar 2010.

*Objekat: Sportsko rekreativni centar poslovni centar
“ Milan Gale Muškatirović” ,spoljašnji bazeni– Beograd
Investitor: Gradska Opština Stari Grad
Projekat: Idejni projekat ozelenjavanja
Projketna org.: “Mašinoprojekt – kopring” , Beograd
Datum: januar 2010.

*Objekat: Osnovna škola u Borči, Bele Bartoka bb, Borča
Investitor: Grad Beograd gradska uprava, Sekretarijat za finansije
– Uprava za investicije
Projektantski
nadzor: Ozelenjavanje slobodnih površina
Nadzorna org.: “Mašinoprojekt – kopring” , Beograd
Datum: januar 2010.

*Objekat: Osnovna škola Ilija Birčanin – Zemun polje
Investitor: Grad Beograd gradska uprava, Sekretarijat za finansije
– Uprava za investicije
Projektantski
nadzor: Ozelenjavanje slobodnih površina
Nadzorna org.: “Mašinoprojekt – kopring” , Beograd
Datum: mart

*Objekat: Sportsko rekreativni centar poslovni centar
“ Milan Gale Muškatirović” ,spoljašnji bazeni– Beograd
Investitor: Gradska Opština Stari Grad
Projekat: Glavni projekat ozelenjavanja
Projketna org.: “Mašinoprojekt – kopring” , Beograd
Datum: mart 2010.

*Objekat: Stambeno naselje KAMENDIN
Investitor: Grad Beograd gradska uprava, Sekretarijat za finansije
– Uprava za investicije
Projektantski
nadzor: Ozelenjavanje slobodnih površina
Nadzorna org.: “Mašinoprojekt – kopring” , Beograd
Datum: april 2010.

*Objekat: UPRAVNO ADMINISTRATIVNI OBJEKAT
U okviru kompleksa toplane “Novi Beograd“
Investitor: TO NBG – Beograd
Projekat: Glavni projekat ozelenjavanja – FAZA I
Projketna org.: “Mašinoprojekt – kopring” , Beograd
Datum: april 2010.

*Objekat: OBJEKAT AERODROMSKE KONTROLE LETENJA
Na aerodromu ‘’ Lađevci’’ – Kraljevo
Investitor: Agencija za kontrolu letenja srbije i Crne Gore – Beograd
Projekat: Idejni projekat ozelenjavanja
Projketna org.: “Mašinoprojekt – kopring” , Beograd
Datum: april 2010.

*Objekat: PORTO MONTENEGRO- zona 1
Tivat, Crna Gora
Investitor: Adriatic marinas, Crna Gora
Projekat: Glavni projekat pejzažnog uređenja sa sinhron planom
Projketna org.: “Arhipro” , Beograd
Datum: maj 2010.

Objekat: OBJEKTI NEPROFITNOG I SOCIJALNOG STANOVANJA NA GP-1,
ZAPADNO OD ULICE DR. IVANA RIBARA, NOVI BEOGRAD
Investitor: Grad Beograd gradska uprava, Agencija za investicije
Projekat: Glavni projekat parternog uredjenja sa ozelenjavanjem
Projketna org.: “Mašinoprojekt – kopring” , Beograd
Datum: maj 2010.

Objekat: GLAVNI POŠTANSKI CENTAR – FAZA I, UL. UGRINOVAČKA bb,
ZEMUN , BEOGRAD
Investitor: JP PTT Saobraćaja ‘’ Beograd’’, Takovska 2, Beograd
Projekat: Glavni projekat ozelenjavanja
Projketna org.: “Mašinoprojekt – kopring” , Beograd
Datum: maj 2010.

Objekat: GLAVNI POŠTANSKI CENTAR – FAZA II, UL. UGRINOVAČKA
bb, ZEMUN , BEOGRAD
Investitor: JP PTT Saobraćaja ‘’ Beograd’’, Takovska 2, Beograd
Projekat: Glavni projekat ozelenjavanja
Projketna org.: “Mašinoprojekt – kopring” , Beograd
Datum: maj 2010.

Objekat: STAMBENO NASELJE ZAPADNO OD ULICE DR. IVANA
RIBARA – FAZA III, NOVI BEOGRAD
Investitor: Grad Beograd gradska uprava, Sekretarijat za finansije
– Uprava za investicije
Projekat: Glavni projekat saobracajnica i saobracajne signalizacije sa
ozelenjavanjem
Projketna org.: “Mašinoprojekt – kopring” , Beograd
Datum: jun 2010.

Objekat: STAMBENO POSLOVNI OBJEKAT NA GP1, BLOK 2,5, NASELJE
KAMENDIN, ZEMUN, BEOGRAD
Investitor: Grad Beograd -gradska uprava grada Beograda, Agencija za investicije
Projekat: Idejni projekat uredjenja terena sa ozelenjavanjem
Projketna org.: “Mašinoprojekt – kopring” , Beograd
Datum: jul 2010.

Objekat: STAMBENO POSLOVNI OBJEKAT NA GP2, BLOK 2,5, NASELJE
KAMENDIN, ZEMUN, BEOGRAD
Investitor: Grad Beograd -gradska uprava grada Beograda, Agencija za investicije
Projekat: Idejni projekat uredjenja terena sa ozelenjavanjem
Projketna org.: “Mašinoprojekt – kopring” , Beograd
Datum: jul 2010.

*Objekat: HOTELSKO-POSLOVNI KOMPLEKS
Blok 11a, Novi Beograd
Investitor: ALBA INVEST d.o.o.
Projekat: Glavni projekat spoljnog uredjenja
Projketna org.: “Mašinoprojekt – kopring” , Beograd
Datum: jul 2010.

*Objekat: FABRIKA ČARAPA ’’FALKE’’, LESKOVAC
Investitor: Falke Sebia d.o.o.
Projekat: Glavni projekat ozelenjavanja terena
Projketna org.: “Mašinoprojekt – kopring” , Beograd
Datum: oktobar 2010.

*Objekat: NOVO BEŽANIJSKO GROBLJE – DEO UZ NORVEŠKU ULICU
Investitor: JKP “ Pogrebne usluge “ – Beograd
Projekat: Glavni projekat ozelenjavanja
Projketna org.: “KULA PROJEKT d.o.o., Beograd
Datum: oktobar 2010.

*Objekat: PARK ‘’ TAŠMAJDAN’’ – BEOGRAD
Investitor: Grad Beograd
Projekat: Glavni projekat obnove parka Tašmajdan
Pojketna org.: Arhitektonski fakultet, Beograd
Datum: oktobar 2010.

*Objekat: RESTORAN ‘’SIDRO’’ , Siver Lake Resort , V. Gradište
Investitor: Silver Lake Investment doo, Beograd
Projekat: Glavni projekat uredjenja terena i ozelenjavanja
Pojketna org.: “KOLONADA d.o.o.” , Beograd
Datum: novembar 2010.

*Objekat: OTVORENI BAZENI KOMPLEKSA-, Siver Lake Resort , V. Gradište
Investitor: Silver Lake Investment doo, Beograd
Projekat: Glavni projekat uredjenja terena i ozelenjavanja
Pojketna org.: “KOLONADA d.o.o.” , Beograd
Datum: novembar 2010.

*Objekat: TURISTIČKI KOMPLEKS JABUČKO RAVANIŠTE NA STAROJ
PLANINI – GP 10A, 1A FAZA
Investitor: Falke Sebia d.o.o.
Projekat: Idejni projekat uređenja terena i ozelenjavanja
Projketna org.: “Mašinoprojekt – kopring” , Beograd
Datum: novembar 2010.

*Objekat: OBJEKAT NA PARCELI UP1-07,’’ARSENAL’’ Tivat, Crna Gora
Investitor: Adriatic marinas, Crna Gora
Projekat: Glavni projekat pejzažnog uređenja
Projketna org.: “Arhipro” , Beograd
Datum: decembar 2010.

*Objekat: OBJEKAT NA PARCELI UP1-10,’’ARSENAL’’ Tivat, Crna Gora
Investitor: Adriatic marinas, Crna Gora
Projekat: Glavni projekat pejzažnog uređenja
Projketna org.: “Arhipro” , Beograd
Datum: decembar 2010.

*Objekat: GRADSKI TRG SA PODZEMNOM GARAŽOM I GRADSKOM
SCENOM
ŠABAC
Investitor: Javno preduzeće za upravljanje građevinskim zemljištem, Šabac
Projekat: Glavni projekat ozelenjavanja
Projketna org.: “Mašinoprojekt – kopring” , Beograd
Datum: decembar 2010.

*Objekat: Sportsko rekreativni centar poslovni centar
“ Milan Gale Muškatirović” – Beograd
Investitor: Gradska Opština Stari Grad
Projekat: Glavni projekat spoljnog uređenja
Projketna org.: “Mašinoprojekt – kopring” , Beograd
Datum: februar 2009.

*Objekat: TO “ Voždovac” – Beograd
Investitor: JKP “ Beogradske elektrane “ d.o.o. – Beograd
Teh. Kontrola: Glavni projekat ozelenjavanja slobodnih površina
– I faza rekonstrukcije i dogradnje TO “ Voždovac”
Projketna org.: TEHNOBIRO INŽENJERINGd.o.o. , Beograd
Rev org. “Mašinoprojekt – kopring” , Beograd
Datum: mart 2009.

*Objekat: Stambeno naselje zapadno od ulice Dr. Ivana Ribara, Novi Beograd
Investitor: Grad Beograd gradska uprava, Sekretarijat za finansije
– Uprava za investicije
Projekat: Idejni projekat parternog uređenja sa ozelenjavanjem
Projketna org.: “Mašinoprojekt – kopring” , Beograd
Datum: mart 2009.

*Objekat: Objekat aerodromske kontrole letenja
Investitor: Agencija za kontrolu letenja Srbije i Crne Gore d.o.o.
Projekat: Glavni projekat ozelenjavanja
Projketna org.: “Mašinoprojekt – kopring” , Beograd
Datum: maj 2009.

*Objekat: Stambeno – poslovni objekat
u Ul. Južni bulevar 83 i Šumatovačka 124, Beograd
Investitor: MARMIL INŽENJERING d.o.o. i ostali
Projekat: Glavni projekat uređenja terena i ozelenjavanje slobodnih površina
Projketna org. KULA PROJEKT d.o.o., Beograd
Datum: maj 2009.

*Objekat: Visoka poslovna škola strukovnih studija – Leskovac
Investitor: IMG – Internacional Management Group, Beograd
Projekat: Glavni projekat ozelenjavanja
Projketna org.: “Mašinoprojekt – kopring” , Beograd
Datum: maj 2009.

*Objekat: Tržni Centar “ Kruševac “, Ul. 14 Oktobar, Kruševac,
Investitor: “ TERCA Investicije” d.o.o. Staro sajmište 29, Novi Beograd
Projekat: Idejni projekat ozelenjavanja
Projketna org.: “KOLONADA d.o.o.” , Beograd
Datum: jun 2009.

*Objekat: Privatno dvorište, Kaćanička 12, Dedinje, Beograd
Investitor: Predrag Simić, Beograd
Projekat: Izvođački projekat rekonstrukcije privatnog dvorišta
Projketna org.: Arhi M , Beograd
Datum: jun 2009.

*Objekat: Stambeno-poslovni objekat na GP-1, u PFC10, blok 61, N.Bgd.
Investitor: Grad Beograd- Gradska uprava – Sekretarijat za finansije,
uprava za investicije
Projekat: Idejni projekat ozelenjavanja
Projketna org.: “Mašinoprojekt – kopring” , Beograd
Datum: maj 2009.

*Objekat: TO “ Voždovac” – Beograd
Investitor: Fudbalski savez Srbije, Terazije 35, Beograd
Teh. Kontrola: Glavni projekat ozelenjavanja – II faza izgradnje
Projketna org.: Saobraćajni institut CIP d.o.o., Beograd
Rev org. “Mašinoprojekt – kopring” , Beograd
Datum: avgust 2009.

*Objekat: Stambeno-poslovni objekat na GP-1, u PFC10, blok 61, N.Bgd.
Investitor: Grad Beograd- Gradska uprava – Sekretarijat za finansije,
uprava za investicije
Projekat: Glavni projekat ozelenjavanja
Projketna org.: “Mašinoprojekt – kopring” , Beograd
Datum: avgust 2009.

*Objekat: Poslovni objekat, Zemun, Beograd
Investitor: ‘’SION SION GROUP’’, Beograd
Projekat: Idejni projekat ozelenjavanja
Projketna org.: “Dalmak projekt” , Beograd
Datum: oktobar 2009.

*Objekat: OŠ ‘’ Sonja Marinković’’, Zemun, Beograd
Investitor: Grad Beograd gradska uprava, Sekretarijat za finansije
– Uprava za investicije
Projektantski
nadzor: Rekonstrukcija zelenih površina
Nadzorna org.: “Mašinoprojekt – kopring” , Beograd
Datum: oktobar 2009.

*Objekat: Hotel ‘’ Cezar’’ , Siver Lake Resort, V. Gradište
Investitor: Silver Lake Investment doo, Beograd
Projekat: Glavni projekat ozelenjavanja
Projketna org.: “KOLONADA d.o.o.” , Beograd
Datum: novembar 2009.

*Objekat: Aleja Velikana – Novo groblje
Investitor: JKP “ Pogrebne usluge “ – Beograd
Teh. Kontrola: Glavni projekat rekonstrukcije Aleja velikana –
Rekonstrukcija ozelenjavanja
Projketna org.: CEPRO doo, Beograd
Rev org. “KULA PROJEKT d.o.o., Beograd
Datum: novembar 2009.

*Objekat: Energetsko poslovni kompleks EDB&EPS,
blok 20- PFC 4,, Novi Beograd
Investitor: EPS &EDB d.o.o.
Projekat: Glavni projekat parternog uređenja i ozelenjavanja
Projketna org.: “Mašinoprojekt – kopring” , Beograd
Datum: Decembar 2009.

*Objekat: KP 3672/3 KO OVČA- Za smeštaj porodica iz nehigijenskih naselja
ispod mosta ’’GAZELA’’
Investitor: GRAD BEOGRAD, Gradska Uprava, sekretarijat za socijalnu i dečiju
zaštitu
Projekat: Idejni projekat uređenja slobodnih i zelenih površina
Projketna org.: “GEOPUT”, Beograd
Datum: Februar 2008.

*Objekat: KP 3672/3 KO OVČA- Za smeštaj porodica iz nehigijenskih naselja
ispod mosta ’’GAZELA’’
Investitor: GRAD BEOGRAD, Gradska Uprava, sekretarijat za socijalnu i dečiju
zaštitu
Projekat: Glavni projekat uređenja slobodnih i zelenih površina
Projketna org.: “GEOPUT”, Beograd
Datum: Mart 2008.

*Objekat: Poslovni kompleks, blok 41 – deo, Novi Beograd
Investitor: ‘’DEMO INVEST’’ d.o.o.
Projekat: Idejni projekat uređenja terena i ozelenjavanja slobodnih površina
Projketna org.: “BG INVEST” d.o.o., Beograd
Datum: April 2008.

*Objekat: Trafo stanica Ts 35/10 kV, Zemun,Novi Grad, Beograd
Investitor: Elektroprivreda Srbije J.P. za distribuciju električne energije
Projekat: Glavni projekat uređenja terena i ozelenjavanja slobodnih površina
Projketna org.: “Delfin inžinjering” d.o.o., Beograd
Datum: Maj 2008.

*Objekat: Skladišni objekat sa pratećom administracijom ’’Kreativni Centar’’
GP 04-02, blok 51, N. Beograd
Investitor: ‘’ IMEL GROUP’’ d.o.o., Beograd
Projekat: Glavni projekat spoljnjeg uređenja i ozelenjavanja slobodnih površina
Projketna org.: “Mašinoprojekt – kopring” , Beograd
Datum: Maj 2008.

* Objekat: Stambeno-poslovni kompleks u ul. Neznanog Junaka , Dedinje, Beograd
Investitor: ‘’Zeland ‘’ d.o.o.,Beograd
Projekat: Glavni projekat uređenja terena sa ozelenjavanjem
Projketna org.: Kompanija“Koling” A.D., Beograd
Datum: Jul 2008.

* Objekat: Stambeni objekat u ul. Drinićka 4 , Senjak, Beograd
Investitor: Kompanija“Koling” A.D., Beograd
Projekat: Idejni projekat uređenja terena sa ozelenjavanjem
Projketna org.: Kompanija“Koling” A.D., Beograd
Datum: Avgust 2008.

* Objekat: Stambeni objekat u ul. Drinićka 4 , Senjak, Beograd
Investitor: Kompanija“Koling” A.D., Beograd
Projekat: Glavni projekat uređenja terena sa ozelenjavanjem
Projketna org.: Kompanija“Koling” A.D., Beograd
Datum: oktobar 2008.

*Objekat: Poslovni kompleks, blok 41 – deo, Novi Beograd
Investitor: ‘’DEMO INVEST’’ d.o.o.
Projekat: Glavni projekat uređenja terena i ozelenjavanja slobodnih površina
Projketna org.: “BG INVEST” d.o.o., Beograd
Datum: Decembar 2008.

*Objekat: Energetsko poslovni kompleks EDB&EPS,
blok 20- PFC 4,, Novi Beograd
Investitor: EPS &EDB d.o.o.
Projekat: Idejni projekat parternog uređenja i ozelenjavanja
Projketna org.: “Mašinoprojekt – kopring” , Beograd
Datum: Decembar 2008.

*Objekat: Poslovni kompleks, blok 41a, Novi Beograd
Investitor: Atlas centar d.o.o.
Projekat: Glavni projekat uređenja terena i ozelenjavanja slobodnih površina
Projketna org.: “BG INVEST” d.o.o., Beograd
Datum: Mart 2007.

*Objekat: Ulica Dubrovačka do obaloutvrde, deo centralne zone marine ‘’
Dorćol’’, opština Stari Grad
Investitor: Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda, Beograd
Projekat: Idejni projekat uređenja terena sa ozelenjavanjem
i plan usaglašavanja komunalnih instalacija
Projketna org.: “BG INVEST” d.o.o., Beograd
Datum: April 2007.

*Objekat: Stambeno naselje Denkova Bašta, II faza izgradnje,
objekti B7-B9, B11-B12, C6-C8, Beograd
Investitor: Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda, Beograd
Projekat: Projekat izvedenog stanja ozelenjavanja
Projketna org.: “Neimar – V” , Beograd
Datum: Maj 2007.

*Objekat: Multifunkcionalni tržni centar ‘‘ DELTA CITY 67 ‘’ , Novi Beograd
Investitor: Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda, Beograd
Projekat: Glavni projekat ozelenjavanja javnih zelenih površina
Projketna org.: “BG INVEST” d.o.o., Beograd
Datum: Jun 2007.

*Objekat: Multifunkcionalni tržni centar ‘‘ DELTA CITY 67 ‘’ , Novi Beograd
Investitor: Delta M d.o.o. , Delta city 67 d.o.o.
Projekat: Glavni projekat ozelenjavanja slobodnih površina
Projketna org.: “BG INVEST” d.o.o., Beograd
Datum: Jun 2007.

*Objekat: JZ-3 uz saobraćajnicu S26II-deo
privredna zona Gornji Zemun, Zona 4
Investitor: Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda, Beograd
Projekat: Idejni projekat ozelenjavanja JZ-3 uz saobraćajnicu S26II-deo
Projketna org.: “BG INVEST” d.o.o., Beograd
Datum: Septembar 2007.

*Objekat: Zelenilo uz planiranu saobraćajnicu S32,
privredna zona Gornji Zemun, Zona 4
Investitor: Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda, Beograd
Projekat: Idejni projekat zelenila JZ-3 uz saobraćajnicu S32
Projketna org.: “BG INVEST” d.o.o., Beograd
Datum: Jul 2007.

*Objekat: Proizvodni kompleks fabrike ‘’ Knauf’’
privredna zona Gornji Zemun, Zona 4
Investitor: ‘’Knauf’’ Zemun d.o.o., Beograd
Projekat: Glavni projekat ozelenjavanja slobodnih površina i sinhron plan
Projketna org.: “ARP” d.o.o., Beograd
Datum: Septembar 2007.

* Objekat: Ulica Dubrovačka ( do ul. Dunavski Kej ), deo centralne zone marine ‘’
Dorćol’’, opština Stari Grad
Investitor: Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda, Beograd
Projekat: Glavni projekat ozelenjavanja
i plan usaglašavanja komunalnih instalacija
Projketna org.: “BG INVEST” d.o.o., Beograd
Datum: Novembar 2007.

* Objekat: Prostor od ulice Dunavski Kej do obaloutvrde, deo centralne zone marine
‘’ Dorćol’’, opština Stari Grad
Investitor: Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda, Beograd
Projekat: Glavni projekat uređenja terena sa ozelenjavanjem
i plan usaglašavanja komunalnih instalacija
Projketna org.: “BG INVEST” d.o.o., Beograd
Datum: Novembar 2007.

*Objekat: JZ-3 uz saobraćajnicu S26II-deo
privredna zona Gornji Zemun, Zona 4
Investitor: Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda, Beograd
Projekat: Glavni projekat ozelenjavanja JZ-3 uz saobraćajnicu S26II-deo
Projketna org.: “BG INVEST” d.o.o., Beograd
Datum: Novembar 2007

*Objekat: Zelenilo uz planiranu saobraćajnicu S32,
privredna zona Gornji Zemun, Zona 4
Investitor: Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda, Beograd
Projekat: Glavni projekat zelenila JZ-3 uz saobraćajnicu S32
Projketna org.: “BG INVEST” d.o.o., Beograd
Datum: Novembar 2007.

* Objekat: Stambeno-poslovni kompleks u ul. Neznanog Junaka , Dedinje, Beograd
Investitor: ‘’Zeland ‘’ d.o.o.,Beograd
Projekat: Idejni projekat uređenja terena sa ozelenjavanjem
Projketna org.: Kompanija“Koling” A.D., Beograd
Datum: Decembar 2007.

* Objekat: Stambeni kompleks GP 44-15, blok 44, Lisičiji potok , Dedinje, Beograd
Investitor: Meridian Balkans d.o.o.,Beograd
Projekat: Glavni projekat uređenja terena sa ozelenjavanjem
Projketna org.: Kompanija“Koling” A.D., Beograd
Datum: Februar 2006.

*Objekat: Trafo stanica Ts 35/10 kV, ‘‘ Stubline’’, SO Obrenovac
Investitor: Elektroprivreda Srbije J.P. za distribuciju električne energije
Projekat: Idejni projekat uređenja terena i ozelenjavanja slobodnih površina
Projketna org.: “Delfin inžinjering” d.o.o., Beograd
Datum: Mart 2006.

*Objekat: Multifunkcionalni tržni centar ‘‘ DELTA CITY 67 ‘’ , Novi Beograd
Investitor: Delta M d.o.o. , Delta city 67 d.o.o.
Projekat: Idejni projekat ozelenjavanja slobodnih površina
Projketna org.: “BG INVEST” d.o.o., Beograd
Datum: Jul 2006.

*Objekat: Poslovni kompleks, blok 41a, Novi Beograd
Investitor: Atlas centar d.o.o.
Projekat: Idejni projekat uređenja terena i ozelenjavanja slobodnih površina
Projketna org.: “BG INVEST” d.o.o., Beograd
Datum: Avgust 2006.

*Objekat: Spoljna magistralna tangenta od ulice Borske do petlje ‘ Lasta’
Investitor: Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda, Beograd
Projekat: Idejni projekat ozelenjavanja
Projketna org.: “IM PROJEKT”, Beograd
Datum: Mart 2005.

*Objekat: Objekat 15 i 16, Blok 21, Novi Beograd
Investitor: “IMEL-GROUP”- SGUB, Beograd
Projekat: Glavni projekat ozelenjavanja
Projketna org.: “ARP” d.o.o., Beograd
Datum: Maj 2005.

*Objekat: Stambeno naselje Denkova Bašta, II faza izgradnje,
objekti B7-B9, B11-B12, C6-C8, Beograd
Investitor: Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda, Beograd
Projekat: Glavni projekat ozelenjavanja
Projketna org.: “ARP” d.o.o., Beograd
Datum: Maj 2005.

*Objekat: Trafo stanica Ts 35/10 kV, Gornji Grad, Zemun
Investitor: Elektroprivreda Srbije J.P. za distribuciju električne energije,
Projekat: Idejni projekat uređenja terena i ozelenjavanja slobodnih površina
Projketna org.: “Delfin inžinjering” d.o.o., Beograd
Datum: Jun 2005.

*Objekat: Parcela 1 u delu proizvodnog kompleksa ‘ MINEL’, u industrijskoj zoni
‘Autoput I‘, Novi Beograd
Investitor: ‘ MINELTRANSPORT’ d.o.o., Beograd
Projekat: Glavni projekat uređenja zelenih površina
Projketna org.: “ARP” d.o.o., Beograd
Datum: Jul 2005.

*Objekat: Parcela 2 u delu proizvodnog kompleksa ‘ MINEL’, u industrijskoj zoni
‘Autoput I‘, Novi Beograd
Investitor: ‘ MINELTRANSPORT’ d.o.o., Beograd
Projekat: Glavni projekat uređenja zelenih površina
Projketna org.: “ARP” d.o.o., Beograd
Datum: Jul 2005.

*Objekat: Parcela 3 u delu proizvodnog kompleksa ‘ MINEL’, u industrijskoj zoni
‘Autoput I‘, Novi Beograd
Investitor: ‘ MINELTRANSPORT’ d.o.o., Beograd
Projekat: Glavni projekat uređenja zelenih površina
Projketna org.: “ARP” d.o.o., Beograd
Datum: Jul 2005.

*Objekat: Parcela 4 u delu proizvodnog kompleksa ‘ MINEL’, u industrijskoj zoni
‘Autoput I‘, Novi Beograd
Investitor: ‘ MINELTRANSPORT’ d.o.o., Beograd
Projekat: Glavni projekat uređenja zelenih površina
Projketna org.: “ARP” d.o.o., Beograd
Datum: Jul 2005.

*Objekat: Stambeno-poslovni objekat, blok 19a, Beograd
Investitor: GTC-BUSSINESS, Beograd
Projekat: Glavni projekat ozelenjavanja –
Projketna org.: “IM PROJEKT”, Beograd
Datum: Novembar 2005.

*Objekat: Stambeno – poslovni objekat, Živka Davidovića 93, Beograd
Investitor: Nadežde Petrović, Beograd
Suinvestitor: “Marmil inžinjering” , Beograd
Projekat: Glavni projekat ozelenjavanja
Projketna org.: “Kula projekt” d.o.o., Beograd
Datum: Novembar 2005.

*Objekat: Garaža i poslovni prostor, blok24, Novi Beograd
Investitor: “ RAD – COMMERCE ” , Novi Beograd
Projekat: Glavni projekat ozelenjavanja
Projketna org.: “ARP” d.o.o., Beograd
Datum: Mart 2004.

*Objekat: Stambeno-poslovi objekat u ul. Olge Alkalaja br. 2a, Beograd
Investitor: Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda, Beograd
Projekat: Glavni projekat ozelenjavanja
Projketna org.: “ARP” d.o.o., Beograd
Datum: Septembar 2004.

* Objekat: Saobraćajnice C010. C4 i C5 sa pripadajućom infrastrukturom u
privrednoj zoni Gornji Zemun, zona 1 i 2
Investitor: Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda, Beograd
Projekat: Glavni projekat ozelenjavanja
Projketna org.: “ARP” d.o.o., Beograd
Datum: Decembar 2004.

*Objekat: Benzinska stanica “Avalski put”,Bul.Oslobodjenja 56, Beograd
Investitor: “LUKOIL-BEOPETROL”, Bul.Mihaila Pupina 115a, Beograd
Projekat: Glavni projekat ozelenjavanja
Projketna org.: “ARP” d.o.o., Beograd
Datum: Decembar 2004.

*Objekat: Benzinska stanica, blok 63, Novi Beograd
Investitor: Korać Slobodan , Beograd
Projekat: Glavni projekat ozelenjavanja
Projketna org.: “ARP” d.o.o., Beograd
Datum: Februar 2003.

*Objekat: Poslovni objekat GTC,blok 30, Novi Beograd
Investitor: GTC INTERNACIONAL DEVELOPMENTS, M. Pupina 165a, N.
Beograd
Projekat: Glavni projekat ozelenjavanja
Projketna org.: “ARP” d.o.o., Beograd
Datum: Mart 2003.

*Objekat: Porodični stambeni objekat
Investitor: G-din. Dragan Karadžić, Beograd
Neznanog Junaka 21,Beograd
Projekat: Glavni projekat ozelenjavanja sa analizom postojećeg stanja
Projketna org.: Kompanija “KOLING” a.d., Beograd
Datum: April 2003.

*Objekat: O-1,G-1, Miljakovac III, Beograd
Investitor: Građevinska Direkcija Srbije d.o.o., Beograd
Projekat: Glavni projekat uređenja terena sa ozelenjavanjem
Projketna org.: Kompanija “KOLING” a.d., Beograd
Datum: Maj 2003.

* Objekat: Rezidencijalni objekat MK16,Mačkov kamen, Dedinje, Beograd
Investitor: Kompanija “KOLING” a.d., Beograd
Projekat: Glavni projekat uređenja terena sa ozelenjavanjem
Projketna org.: Kompanija “KOLING” a.d., Beograd
Datum: Oktobar 2003.

*Objekat: Rezidencijalni objekat MK8,Mačkov kamen, Dedinje, Beograd
Investitor: Kompanija “KOLING” a.d., Beograd
Projekat: Glavni projekat uređenja terena sa ozelenjavanjem
Projketna org.: Kompanija “KOLING” a.d., Beograd
Datum: Oktobar 2003.

*Objekat: Tržni centar ‘Mercator’, blok 31,Novi Beograd
Investitor: “Mercator” d.o.o. Pasterova 14a, Beograd
Projekat: Izmena projekta za ozelenjavanje terena oko objekta
Projketna org.: “ARP” d.o.o., Beograd
Datum: Novembar 2002.

*Objekat: Poslovno – proizvodni centar Bulevar kralja Aleksandra, Beograd
Investitor: “OKRUGLICA – IGM” , Beograd
Projekat: Glavni projekat ozelenjavanja
Projketna org.: “ARP” d.o.o., Beograd
Datum: Novembar 2002.